Zamisli Srbiju forum Zamisli Srbiju
(Zamisli svoj grad)
 
 FAQ - �esto Postavljana PitanjaFAQ - �esto Postavljana Pitanja   Tra�iTra�i   Lista �lanovaLista �lanova   Korisni�ke grupeKorisni�ke grupe   Registruj seRegistruj se 
 ProfilProfil   Proveri privatne porukeProveri privatne poruke   PristupiPristupi 

Tolerancija � vrlina zajedni�kog civilizovanog �ivota
Idi na stranu 1, 2, 3, 4, 5  Sledeci
 
Ovaj forum je zaklju�an i ne mo�ete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaklju�an i ne mo�ete menjati teme ili odgovarati    Zamisli Srbiju forum -> Mr �arko Paunovi�
Pogledaj prethodnu temu :: Pogledaj slede�u temu  
Autor Poruka
UrednikPridru�io: 28 Feb 2005
Poruke: 264
Lokacija: Virtuelni svet!

PorukaPoslao: Pon Okt 15, 2007 4:01 pm    Naslov: Tolerancija � vrlina zajedni�kog civilizovanog �ivota Odgovoriti sa citatom

www.zamislisrbiju.org
Tolerancija � vrlina zajedni�kog civilizovanog �ivota

Mr �arko Paunovi�

Tolerancija ili trpljenje, ozna�ava stav prema kojem se u svakodnevnom zajedni�kom �ivotu pona�amo tako da otrpimo �tetu �to nam je nanose drugi pojedinci ili grupe svojim delovanjem ili pak iskazanim mi�ljenjem. To �inimo stoga �to �elimo da, u ime nekih vi�ih ciljeva zajedni�kog �ivota, odustanemo od nasilnog onemogu�avanja svih onih koji nam nanose �tetu.
Tolerantan mo�e biti samo onaj pojedinac ili grupa koji ima mogu�nost raspolaganja silom, pa u ime nekih vi�ih vrednosti mo�e od nje, po svojoj slobodnoj volji, da odustane, tj. da pristane na trpljenje. Ako te snage i sile nema, ako nema mo�i da nanese �tetu mo�nijem, onda se ne mo�e govoriti o tolerisanju drugih, jer onaj koji je nemo�an, ne mo�e ni da toleri�e. Nemo�ni se ne toleri�u ve� samo ignori�u. U modernom dru�tvu, dr�ava je ta koja ima monopol legalne i legitimne primene sile u strogo, zakonski propisanim okvirima, preko kojih ne sme prelaziti. Upravo zato �to raspola�e najve�om mogu�no��u primene sile, ona je odlu�uju�i subjekat tolerancije. U tom politi�kom zna�enju, tolerancija je odustajanje od primene sredstava dr�avne prinude protiv iskazanog mi�ljenja i delovanja pojedinaca i grupa, iako ona odstupaju od preovladavaju�eg uverenja i sistema vrednosti.

Zbog toga se tolerancija smatra jednim od na�ina podsticanja i jemstva slobode onoga �ije se mi�ljenje i delovanje toleri�e, jer se polazi od stava da, iako se sa njim ne sla�emo, i na neki na�in nam nanosi �tetu, mi mu ipak dajemo za pravo da to mi�ljenje iznese i da deluje po svom vlastitom naho�enju. Na taj na�in sloboda postaje najvi�a vrednost nekog dru�tva, a time i tolerancija, kao vrlina zajedni�kog �ivota, koja onda postaje na�elo postupanja u svim sferama �ivota u zajednici (ekonomiji, kulturi, sportu, politici�).

Me�utim, tu se pojavljuje problem. Da li taj, kojem mi dajemo slobodu mi�ljenja i delovanja, istu takvu slobodu daje nama? Ako je neko tolerantan prema drugome i drugima, onda isto on to o�ekuje i od njih, da budu tolerantni prema njemu. To je uslov da se izgradi zdravo i tolerantno dru�tvo. U protivnom, ako je samo jedna strana tolerantna, a druga nije, onda smo na nivou "vladavine sile", prava ja�eg i pot�injavanja. Ovo je jedno klju�no pitanje i problem tolerancije, koji se jo� naziva i njenim paradoksom, a koji se mo�e ukratko svesti na pitanje: da li treba biti tolerantan prema onome ko nije tolerantan?

Zbog toga je tolerancija kao stav i politi�ko pona�anje mogu�a jedino prema onim uverenjima, mi�ljenjima i delovanjima koja jednakost i slobodu priznaju kao prava svih �lanova zajednice i ne smeraju njihovom nasilnom ukidanju. Otuda i zagovornici tolerancije priznaju opravdanost netolerantnog pona�anja prema nasilnicima. Ovaj paradoks tolerancije Karl Poper je obrazlo�io kao ne�to �to se mora prihvatiti kao jedino mogu�e, jer bi odustajanje od nasilja spram nasilnika ili zagovornika nasilja, zna�ilo odustati od slobode, jednakosti i pravednosti kao temeljnih vrednosti zajednice. To zna�i da se ne mo�e tolerisati ona vrsta netolerancije koja prerasta u nasilje.

I na kraju - �ta je civilno dru�tvo?

Kako bismo onda mogli, jednostavno re�eno, odrediti civilno dru�tvo? Ko ga �ini i kako?
Civilno dru�tvo, koje se jo� naziva i gra�anskim dru�tvom, a ponekad i jo� �irim pojmom otvoreno dru�tvo, je dru�tvo gra�ana. Njega �inimo MI, pojedinci, gra�ani, kada delujemo nenasilno, civilizovano, tolerantno i to kao pojedinci, kao pripadnici raznih asocijacija (ustanova, organizacija, institucija i grupa), i kao pripadnici asocijacija, tj. �irih udru�ivanja ve� postoje�ih asocijacija, s ciljem ure�enja zajedni�kog �ivota.

Ono se razlikuje od pojma "dru�tva" u �irem zna�enju, po tome �to predstavlja gra�ane koji deluju u javnoj sferi. Dakle, nije svako privatno delovanje dru�tveno delovanje, koje stvara civilno dru�tvo, ve� samo ono koje je usmereno na javnu stvar, koje se ti�e celine zajednice. To je privatno, javno delovanje za op�tu stvar.

Zato se ka�e da je civilno dru�tvo nemilitaristi�ko, lai�ko i civilizovano dru�tvo, koje se uzdiglo do odre�enog civilizacijskog nivoa slobodnih ljudi i koje se zasniva na po�tovanju osnovnih ljudskih prava i gra�anskih sloboda, toleranciji, demokratskoj javnosti, vladavini prava, te ekonomskom, socijalnom i politi�kom pluralizmu. Civilno dru�tvo u tom smislu razumevamo kao prostor delovanja gra�ana i alternativnih grupa i organizacija (interesnih grupa, nevladinih organizacija, novih dru�tvenih porketa), preko kojih gra�ani vr�e pritisak na dr�avne ustanove, kako bi se izborili za �to vi�e slobode i autonomije.

To zna�i da civilno dru�tvo nije nikakva izmi�ljotina, zavera ili ne�to sli�no, ve� posebna sfera koja je odvojena od dr�ave, koju sa�injavaju pojedinci, udru�enja, organizacije, institucije i mre�e asocijacija. Ono funkcioni�e po jednoj drugoj logici od dr�ave i zato se govori, uslovno re�eno, o njihovoj odvojenosti, iako su odnosi me�u njima ipak povezani, a tu vezu �ini javnost. Ona je posrednik izme�u sfere privatnog (dru�tva) i sfere javnog (dr�ave). Zato je postojanje civilnog dru�tva osnov izgradnje demokratske, moderne dr�ave, jer u protivnom ako nemamo civilno dru�tvo, ve� autoritarno i nedemokratsko, onda se ne mo�e izgraditi ni demokratska dr�ava. Dakle, ako je baza nedemokratska, ni nadgradnja ne mo�e biti demokratska. Bez dobrih i �vrstih temelja ne mo�e se izgraditi moderna i dobra ku�a. Isto tako, bez otvorenog i civilnog dru�tva, nema stabilne, demokratske i moderne dr�ave.

_________________
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku Poseti sajt autora
kotrljanjePridru�io: 19 Dec 2006
Poruke: 93

PorukaPoslao: Pon Okt 15, 2007 4:29 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Definitivno datoleranccija nedostaje. Pronaci tolerantnog coveka jeste veoma tesko. U pojedinim trenucima kao da trazite zakopano blago. Tolerancija to i jeste. Blago u naicinu komunikacije, razmisljanja i ophodjenja. Jednom sam procitao da tolerancija pocinje kda priznamo predrasude. Meni je to potpuno tacno. U savremenoj komunikaciji je vema tesko pronaci sagovornika, tacnije, pronaci onog ko je spreman da saslusa, a ta spremnost je neka vrste tolerancije. Makar verbalne. Biti tolerantan, to je vrlina.
Jako zanimljiv tekst. Potreban u okolnostima kakve su nase, gde je sve vise nasilja, a tolerancija ostaje zaboravljena kao uzviseni ideal koji ceka neko bolje vreme i bolje ljude.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
to je sve narode!Pridru�io: 27 Avg 2007
Poruke: 34

PorukaPoslao: Pon Okt 15, 2007 5:48 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Zbog toga je tolerancija kao stav i politi�ko pona�anje mogu�a jedino prema onim uverenjima, mi�ljenjima i delovanjima koja jednakost i slobodu priznaju kao prava svih �lanova zajednice i ne smeraju njihovom nasilnom ukidanju.

Tolerancija bi trebala da postane nasa svakodnevnica. Nesto sto se samo po sebi podrazumeva. Ja ne vidim da se tolerancija primecuje unutar ovog drustva. ako pogledamo politicku scenu, tu tolerancija i ne postoji. Politika, makar ova nasa, i tolerancija su dve kategorije koje se ne podnose. Nepostojanje svesti obicnog gradjanina o tome sta su njegova prava, obaveze, ali i uloga u drustvu doprinela je tome da je diskurs u drustvenom zivotu postao divljacki. Prepun besa. Jarosti. Mi bi trebali mnogo da radimo na sopstvenom usavrsavanju. Biti tolerantan znaci da si nesto postigao sa sobom i svojim ponasanjem. Uspeo si da se iskontrolises, sto je jako dobro.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
visokoletacPridru�io: 12 Sep 2005
Poruke: 136

PorukaPoslao: Pon Okt 15, 2007 9:58 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Jako zanimljiv tekst. Kada razmislim o toleranciji, onako, uopste, postaje mi jasno koliko je to vazna karika u jednom drustvu koje zeli da bude demokratsko. Mi smo i dalje nedovrseno drustvo. Demokratija je jos uvek u zacetku i za sada sve to ide jako traljavo. Koliko ce sve to trajati? Sve zavisi od nas i nase zelje da se menjamo. Gledajuci danasnje zasedanje skupstine Srbije jasno sam video da medju politicarima ne postoji tolerancija. Sve podseca na arenu u kojoj su gladijatori sa jedne strane, i mi, gladna publika sa druge. Gledamo ovaj cirkus i zamisljamo kako bi bilo dobro da nije tako. Tolerancija, svakako da nam najvise nedostaje.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
nevenansPridru�io: 28 Sep 2007
Poruke: 83

PorukaPoslao: Pon Okt 15, 2007 11:53 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Kada citam ovaj Paunovicev tekst vidim koliko smo mi daleko od civilnog drustva. Koliko smo mi daleko od tog civilizacijskog nivoa o kome prica i koliko nam treba da zazivi sistem koji je zasnovan na postovanju osnovnih ljudskih prava i gradjanskih sloboda , demokratskoj javnosti, toleranciji a o ekonomskom i politickom pluralizmu u pravom smislu te reci i da ne govorimo. No ipak nadam se da ce moja generacija imati snage da postavi stvari na svoje mesto.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
Djurdja84Pridru�io: 22 Sep 2007
Poruke: 73

PorukaPoslao: Uto Okt 16, 2007 12:35 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Citat:
Otuda i zagovornici tolerancije priznaju opravdanost netolerantnog pona�anja prema nasilnicima. Ovaj paradoks tolerancije Karl Poper je obrazlo�io kao ne�to �to se mora prihvatiti kao jedino mogu�e, jer bi odustajanje od nasilja spram nasilnika ili zagovornika nasilja, zna�ilo odustati od slobode, jednakosti i pravednosti kao temeljnih vrednosti zajednice. To zna�i da se ne mo�e tolerisati ona vrsta netolerancije koja prerasta u nasilje.

Postoje zaista ljudi prema kojim ne vredi biti tolerantan, uzmimo za primer Davidovica i njegov Nacionalni stroj, sve ono sto oni rade je potpuna negacija slobode i jednakosti i biti tolerantan prema takvim grupacijama znaci zaista kako to odlicno primecuje Karl Poper odreci se osnovnih ljudskih vrednosti .
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
nebraskaPridru�io: 02 Jun 2007
Poruke: 157

PorukaPoslao: Uto Okt 16, 2007 1:32 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Tolerancija je rec koju danas mozemo cesto cuti i na koju se mnogi pozivaju, ali u praksi je retko srecemo. Tolerancija je postovanje, prihvatanje i uvazavanje bogatstva razlicitosti koja nas razlikuje od zivotinja. Ona je nasa forma izra�avanja koja nam omogucuje da budemo ljudi. Nije lako biti tolerantan u vremenima kada drugi to nisu ali upravo se u toj teskoci krije i iskrenost tolerancije. Ona u civilizovanim drustvima postaje ne samo moralna duznost i matrica po kojoj se treba ponasati vec sve vise i zakonski okvir za odredjeno ponasanje. A sto se tice drustava kao sto je nase njima je jos potrebnije da se tolerancija zakonski uokviri jer je ona jedina vrlina koja nam konacno moze ratove zameniti mirom . Razlicitosti su bogatstvo i to moramo nauciti a tolerancija je harmonija u razlicitostima.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
markizaPridru�io: 03 Okt 2007
Poruke: 55

PorukaPoslao: Uto Okt 16, 2007 4:34 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Upredjujuci ovaj tekst sa sadasnjom situacijom, ne mogu da se otmem utisku promasenosti naseg drustva i njegovom upornom odbijanju da krene putem mira i tolerancije. Strahote koje smo gledali i dozivljavali proteklih godina su upravo proizvodi mrznje i netolerancije. Logicno bi bilo pomisliti da smo kao drustvo izvukli odredjene pouke iz svega toga i da ne bi trebali da vise pravimo takve greske. Ali, kao losi djaci mi jednostavno ne zelimo da se potrudimo da popravimo svoj polozaj i stanje u kome se nalazimo. Zasto nam je toliko tesko da prihvatimo tudje misljenje ili razlicitost?
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
katonPridru�io: 22 Avg 2007
Poruke: 89

PorukaPoslao: Uto Okt 16, 2007 5:20 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Sada mi postaje jasnije zbog cega se u od strane odredjenih grupacija u nasem drustvu dize tolika graja i buka na spomen tolerancije i civilnog drustva. Jednostavno se radi o strahu. Jer, kada bi svi shvatili da je tolerancija osnov za bolje razumevanje i prihvatanje razlicitosti odjednom bi cela konstrukcija tih "nacionalnih usrecitelja" bila srusena kao kula od karata. Razlog je jednostavan - nestalo bi glavnog argumenta, a to su mrznja i bahato ponasanje. Sa druge strane, civilno drustvo funkcionise na principima koji su suprotni od onih na kojima pociva drzava, pa je takav koncept kod nekih odmah prepoznat kao "anti drzavni". U stvari se tu radi o korektivnom faktoru, koji ukazuje na neke nelogicnosti i zloupotrebe koje se javljaju prilikom upravljanja drzavom i istovremeno povezuje drustvo i drzavu.
_________________
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
uchaPridru�io: 31 Jan 2007
Poruke: 243

PorukaPoslao: Uto Okt 16, 2007 6:27 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Tolerancija je u nasem drustvu odavno zaboravljena rec, a prema dosadasnjem iskustvu izgleda da i nije bila mnogo koriscena. Zbog nedostatka tolerancije nismo uspeli da se izdignemo iznad najnizih strasti kojima je vecina nas robovala (ili jos uvek robuje). To je prepreka na putu ka boljem drustvu a samim tim i putu ka Evropi u ciju zajednicu necemo nikada biti primljeni ako ne savladamo osnovne principe tolerancije.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
BordzijaPridru�io: 15 Nov 2005
Poruke: 534

PorukaPoslao: Uto Okt 16, 2007 7:45 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Ono sto je glavno u ovom izuzetnom tekstu jeste taj paradoks tolerancije, ne mozete biti tolerantni prema nasilnicima, ne mozete tolerisati neciju aktivnost ako je ona usmerena protiv mira i preti da zavede strahovladu i vladavinu nasilja. Zato i ne sme biti tolerancije prema nacizmu i slicnim ideologijama, jer se tako smanjuju sanse sa razvijanje jednog tolerantnog drustva.
_________________
u vojsci musko postaje malo kompletnije musko.
- by pinzgauer
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
filip_bgPridru�io: 12 Dec 2006
Poruke: 130

PorukaPoslao: Uto Okt 16, 2007 9:24 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Otuda i zagovornici tolerancije priznaju opravdanost netolerantnog pona�anja prema nasilnicima. Ovaj paradoks tolerancije Karl Poper je obrazlo�io kao ne�to �to se mora prihvatiti kao jedino moguće, jer bi odustajanje od nasilja spram nasilnika ili zagovornika nasilja, značilo odustati od slobode, jednakosti i pravednosti kao temeljnih vrednosti zajednice. To znači da se ne mo�e tolerisati ona vrsta netolerancije koja prerasta u nasilje.

Rezimirano,
down
_________________
"Stoka, drugi jezik ne razume" (Tomas Man)
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
Branislav_PPridru�io: 01 Jan 2007
Poruke: 274

PorukaPoslao: Uto Okt 16, 2007 9:58 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Zato je postojanje civilnog dru�tva osnov izgradnje demokratske, moderne dr�ave, jer u protivnom ako nemamo civilno dru�tvo, ve� autoritarno i nedemokratsko, onda se ne mo�e izgraditi ni demokratska dr�ava. Dakle, ako je baza nedemokratska, ni nadgradnja ne mo�e biti demokratska. Bez dobrih i �vrstih temelja ne mo�e se izgraditi moderna i dobra ku�a
Sjajno receno, ne mzoe se na osnovu losih temelja nista izgraditi, pa tako demokratija mora da pociva na civilnom drustvu i postovanju osnovnih prava svakog coveka da ima drugacije misljenje od vladajuceg. Kod nas se na to zaboravlja, pa se vrlo lako lepe etikete, izdajnici, strani placenici, a sve u cilju diskreditovanja onih koji imaju drugacije misljenje od vlasti.
_________________
Only a Sith Lord deals in absolutes
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
denisPridru�io: 05 Jan 2007
Poruke: 352

PorukaPoslao: Uto Okt 16, 2007 11:24 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Moramo mi mnogo da radimo kako bi smo dostigli taj ideal civilnog drustva, demokratija je kod nas na tankim nogama, tako da mislim da bi trebalo da se zajednicki potrudimo i napravimo mesta toleranciji.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
SizifovacPridru�io: 23 Nov 2005
Poruke: 427

PorukaPoslao: Uto Okt 16, 2007 11:30 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Odlican tekst o necemu sto kod nas gotovo da i ne postoji, okrenite se oko sebe i tesko da mozete da pronadjete barem jedan primer tolerancije. Nemoguce je u drustvu gde se govor mrznje uzdize na pijadestal ocekivati da se podstice tolerancija, mi smo totalno zastranili i ne mozemo se nadati razvoju civilnog drustva sve dok postoji misljenje po kome protivniku, pa makar bio politicki, ne smete nikad priznati da ima pravo na svoje misljenje.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
Prika�i poruke iz poslednjih:   
Ovaj forum je zaklju�an i ne mo�ete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaklju�an i ne mo�ete menjati teme ili odgovarati    Zamisli Srbiju forum -> Mr �arko Paunovi� Sva vremena su GMT + 1 sat
Idi na stranu 1, 2, 3, 4, 5  Sledeci
Strana 1 od 5

 
Sko�i na:  
Ne mo�ete pisati nove teme u ovom forumu
Ne mo�ete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne mo�ete menjati va�e poruke u ovom forumu
Ne mo�ete brisati va�e poruke u ovom forumu
Ne mo�ete glasati u ovom forumu
Zamisli Srbiju topic RSS feed 


Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group