Regionalni centar građanske akcije LINGVA
   
   

Zamisli Srbiju.org
O nama

 
Regionalni centar građanske akcije LINGVA
 


Forum NVO - Kraljevo (Forum) je asocijacija cetiri nevladine organizacije - Regionalnog centra gradjanske akcije LINGVA , Kraljevackog centra za ljudska prava, Centra za razvoj neprofitnog sektora centralne Srbije (CRNPSCS) i NVO Zamisli Srbiju. Ove NVO su nepoliticke, neprofitne organizacije namenjene promovisanju ljudskih prava, širenju ideje građanskog društva, borbi za demokratizaciju sistema, edukovanju mladih u oblasti informisanja, kulture, ekologije, unapređivanju zdravlja, i humanitarnom radu...

LINGVA je nastala 1997. godine, razvijajuci se kroz niz aktivnosti usmerenih na senzibilizaciju lokalnog stanovni�tva za pitanja demokratije i tolerancije, u vremenu kada je Milo�evicev režim bio na vrhuncu. Regionalni centar gradjanske akcije LINGVA se bavi nizom dru�tvenih aktivnosti i gradanskih akcija usmerenih ka re�avanju problema dru�tva, kao �to su izgradivanje kapaciteta lokalne samouprave, socijalna integracija i multikulturna interakcija. U Lingva centru se realizuje vise programa, kao �to su Program za mlade �Zamisli Srbiju�, Antikorupcijski centar, Volonterski centar, Mikrokreditni centar, Zdravstveno savetovali�te, Pravna pomoc, Informativni klub, Ženske radionice, Osnivanje novih NVO. Na realizaciji projekata angazovano je petnaest aktivista LINGVE, a imamo jos pedeset clanova raznih profesija.To su studenti, pravnici, inženjeri, ekonomisti, lekari, psiholozi i drugi.

Od novembra 1999, zahvaljujuci velikom obimu aktivnosti, izvr�ni smo partner Norve�ke narodne pomoci (NPA) u realizovanju razvojnih i psihosocijalnih projekata namenjenih socijalno ugrozenim kategorijama stanovnistva. Od septembra 1999. Lingva je takode izvr�ni partner u realizaciji projekata CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement), ciji je cilj obezbedivanje ekonomske pomoci lokalnom stanovni�tvu i promocija pluralizma i �irenje ideja civilnog dru�tva. Od decembra 1998. Lingva je izvr�ni partner Olof Palmes Internationella Centrum/SIDA u realizaciji programa namenjenih informisanju, drustvenom angazovanju mladih...

Od osnivanja realizujemo niz društvenih aktivnosti i građanskih akcija usmerenih ka rešavanju problem, kao sto su izgrađivanje kapaciteta lokalne samouprave, socijalna integracija i multikulturna interakcija. Većina ovih aktivnosti se odvija u LINGVA centru u Kraljevu. Ovaj Centar je postao prepoznatljivo mesto, gde se nalazi solidarnost i socijalna podrška.

Svoje zadatke obavljamo na dva mesta u Kraljevu. Jedno je namenjeno administraciji (kancelarije), a drugo je LINGVA centar. U centru se odvija većina aktivnosti, kao što su Program za mlade »Zamisli Srbiju«; Antikorupcijski centar; Mikrokreditni centar; Volonterski centar; Medicinsko/Psihološko savetovalište; Ženske radionice; Osnivanje novih NVO; Pravno savetovalište; Info desk (informativni servis), a sve su namenjene najugroženijem stanovništvu. Realizovali smo više edukativnih seminara iz oblasti strateškog planiranja organizacije za direktore i rukovodioce javnih preduzeća i opštinskih službi. Realizovali smo takođe edukativne seminare za pisanje biznis planova sa ciljem razvoja privatnog poslovanja.

U procesima tranzicije i demokratizacije pokušavamo da pomognemo građanima koji su osiromašeni u pomenutim procesima. Pošto smo identifikovali najaktuelnije probleme u društvu i ukazali na njih, programima objektivnog informisanja i edukovanja mladih, ekonomskog samoosnaživanja, mikrokreditiranja, edukacije građana i zaposlenih u institucijama sistema, pokušavamo da pomognemo građanima u rešavanju ključnih problema.

Sigurni smo da bi ovo mogao da bude adekvatan način stvaranja preduslova za iniciranje građanskog društva, kao prvog koraka ka organizovanju moderne države.

Radovan Milićević, direktor

 


Napomena:
Svi podaci objavljeni na www.zamislisrbiju.org su isključivo informativnog karaktera.
RCGA Lingva ne snosi nikakvu odgovornost za posledice nastale upotrebom ovih informacija.


Zamisli Srbiju latest topics RSS feed

O nama | Impresum | Pravila korišćenja | Kontakt

© R. C. G. A. Lingva 1997 - 2008.


Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|